Arkiv för Jämställdhet

Jag tvättar bort idioterna

Mitt hem är min borg. Fast jag har egentligen svårt för alla liknelser som för tankarna kring krig. Och om mitt hem är en borg får det mig att tänka att jag inifrån borgen ska slåss mot fienden utanför. Jag vill inte slåss.  Men ja, jag vill ha ett fredat rum. Jag vill ha ett rum där bara jag och min familj finns till i just detta nu. Självklart är det de sociala medierna jag tänker på.
Läs Mer…

Offerkoftorna oroar mig…

Vet inte om det är en fördel egentligen, men på helgerna blir det mer tid över för att följa upp vissa diskussionsfrågor i sociala medier. Jag brukar försöka hålla mig utanför, men inser att vi är många som borde höras som jämvikt till offerkoftorna.
Läs Mer…

Samtycke – vackrare ord finns knappt

Dag 79 Samtycke. Det är ett vackert ord. Att vi samlas kring en gemensam tanke om vad som ska göras, innan vi går vidare och gör det. Fatta Samtycke är också namnet på ett projekt som utforskar och skapar samtyckeskultur. Det kommer att bildas arbetsgrupper runt om i landet som ska diskutera och arbeta med detta.
Läs Mer…